დიასახლისი
საერთო ინფორმაცია
სახელი*
შეიყვანეთ თქვენი სახელი
გვარი*
შეიყვანეთ თქვენი გვარი
პირადი ნომერი*
შეიყვანეთ თქვენი პირადი ნომერი (ნომერი უნდაიყოს 11 ნიშნა)
სქესი*
შეიყვანეთ თქვენი სქესი
დაბადების თარიღი*
შეიყვანეთ თქვენი დაბადების რიცხვი, თვე და წელიწადი
დაბადების ადგილი
შეიყვანეთ თქვენი დაბადების ქალაქი
ოჯახური მდგომარეობა
აირჩიეთ თქვენი ოჯახური მდგომარეობა სიიდან
საკონტაქტო ინფორმაცია
მობილური ტელეფონი*
მიუთითეთ მობილურის ნომერი, რომელზეც შესაძლებელია, რომ დამსაქმებელი დაგიკავშირდეთ
სახლის ტელეფონი*
მიუთითეთ სახლის ტელეფონი, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ
ელ. ფოსტა
საცხოვრებელი მისამართი
ქალაქი
მიუთითეთ თქვენი ამჟამინდელი საცხოვრებელი მისამართი
პრეფერენციები
სასურველი შემოსავალი*
GELთვეში
მიუთითეთ თქვენთვის სასურველი ხელფასის თანხა
სამუშაო გამოცდილება
არ არის შევსებული ინფორმაცია
განათლება
არ არის შევსებული ინფორმაცია
მიბმული დოკუმენტები
არ არის შევსებული ინფორმაცია
თქვენს მიერ გაგზავნილი პერსონალური მონაცემები დაექვემდებარება დამუშავებას და შენახვას
აპლიკაციის გაგზავნა