პიცის მცხობელი
საერთო ინფორმაცია
სახელი*
შეიყვანეთ თქვენი სახელი
გვარი*
შეიყვანეთ თქვენი გვარი
პირადი ნომერი*
შეიყვანეთ თქვენი პირადი ნომერი (ნომერი უნდაიყოს 11 ნიშნა)
სქესი*
შეიყვანეთ თქვენი სქესი
დაბადების თარიღი*
შეიყვანეთ თქვენი დაბადების რიცხვი, თვე და წელიწადი
სურათის ატვირთვა
რეზიუმეს ატვირთვა
საკონტაქტო ინფორმაცია
მობილური ტელეფონი*
მიუთითეთ მობილურის ნომერი, რომელზეც შესაძლებელია, რომ დამსაქმებელი დაგიკავშირდეთ
სახლის ტელეფონი*
მიუთითეთ სახლის ტელეფონი, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ
საცხოვრებელი მისამართი
ქალაქი
მიუთითეთ თქვენი ამჟამინდელი საცხოვრებელი მისამართი
თქვენს მიერ გაგზავნილი პერსონალური მონაცემები დაექვემდებარება დამუშავებას და შენახვას
აპლიკაციის გაგზავნა